15 sierpnia Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.
Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dla którego ustawodawca wprowadził wolne.

W Manchester obchody święta Wojska Polskiego zostały zorganizowane przez Konsulat Generalny w Manchester. Pan Konsul Michał Mazurek zaprosił do udziału w uroczystości odsłonięcia szereg organizacji, w tym także nasze SPPW Oldham, reprezentowane przez nasz zarząd.

Uroczystości odbyły się przy pomniku poświęconym 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej gen. Sosabowskiego.
Uroczystość poprowadziła Pani Danuta Bildziuk, Sekretarza Honorowego Związku Lotników Polskich UK, a gości przywitał Konsul Generalny Pan Michał Mazurek.

Okolicznościowe przemówienia zostały wygłoszone przez:
Pana pułkownika MieczysławMalec, Attaché Obrony, Ministerstwo Obrony Narodowej
Dr Jeremy Sosabowski i prof. Hal Sosabowski 
Pana Artura Bildziuka, Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich UK
Pana Edwarda Wilczyńskiego, Organizacja Polskich  Kombatantów
Panią Kristina Havard, STS 43 Cichociemni Associates UK

Następnie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej pomnika. Aktu odsłonięcia  dokonał Pan Konsul Generalny Michał Mazurek oraz  dr Jeremy Sosabowski i pułkownik Mieczysław Malec. 

Po odsłonięciu tablicy złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem oraz odprawiono nabożeństwo w intencji weteranów oraz Akt Pamięci przez wielebnego George Lane.

Kolejnym punktem uroczystości było nabożeństwo w intencji Żołnierzy i Weteranów Wojska Polskiego o godz
Polski Kościół pw. Miłosierdzia Bożego.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z całej uroczystości.