Prof. Witold Kieżun

Nie żyje profesor Witold Kieżun, ekonomista, żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski. Miał 99 lat.

Witold Kieżun urodził się w Wilnie 6 lutego 1922 roku. W czasie II wojny światowej brał udział w konspiracji. Walczył w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem „Wypad” w Oddziale Specjalnym „Harnaś”. We wrześniu 1944 roku został odznaczony przez generała Tadeusza Bora-Komorowskiego Orderem Virtuti Militari.

Po Powstaniu uciekł z niemieckiego transportu, wiozącego żołnierzy do obozów jenieckich. W marcu 1945 roku w Krakowie został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru radzieckiego w Krasnowodzku, na terenie dzisiejszego Turkmenistanu. Do kraju powrócił na mocy amnestii w 1946 roku.

Po wyjściu na wolność rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1975 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Specjalizował się w teorii zarządzania i organizacji pracy.

Wykładał zarządzanie między innymi na Akademii Leona Kożmińskiego, na Temple University w Filadelfii i na Uniwersytecie w Montrealu. Z ramienia ONZ pracował też w Burundi, gdzie pomagał w tworzeniu nowoczesnej administracji. W Polsce wydał m.in. książkę krytyczną wobec przemian gospodarczych po 1989 r., która odbiła sie szerokiem echem w świecie nauki i polityki: „Patologia transformacji”.

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

30 lipca 2019 roku, podczas obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, Witold Kieżun powiedział IAR, że bardzo by pragnął porozumienia w imię wspólnego dobra – Polski. – Pamiętajcie, niezależnie od takiej, czy innej odmienności partyjnej najważniejsze to jest to, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy obywatelami tej samej Ojczyzny, że łączy nas taka sama wspaniała historia, łączy nas ten sam język, łączą nas tradycje – mówił profesor Kieżun. Dodał, że najważniejsze jest budowanie Ojczyny w jedności pomimo różnych poglądów. – Stale reprezentowałem te koncepcję jedności, pełnej współpracy, oczywiście mogą być różnice w różnych rozwiązaniach, można dyskutować, ale nie walczyć, po to, by rozwiązać jak najlepiej wszystkie problemy z którymi się spotykamy. Taka byłaby moja teza, moje piękne życzenie – powiedział profesor Kieżun.