Związek Rezerwistów RP

Dzięki uprzejmości Pana Adama Ślusarza nawiązaliśmy kontakt z brytyjskim oddziałem Związku Rezerwistów RP.
Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca przyniesie wymierne korzyści dla obu stron.
Będziemy wspierać naszych nowych kolegów na każdej płaszczyźnie w miarę naszych możliwości. Cieszymy się, że na emigracji powstała kolejna organizacja, której statutowym zadaniem jest dbanie o polskość, o nasze dziedzictwo narodowe i o patriotyzm.