Czas pamięci

Jak co roku tak i w tym nasz Zarząd wziął udział w sprzątaniu i konserwacji grobów naszych członków. To był pracowity dzień – niektóre groby wymagały napraw, a niektóre porządnego sprzątania.
Pogoda pozwoliła nam na spokojną pracę, bez pośpiechu.
To bardzo ważne dla nas aby pamięć o naszych zmarłych była kultywowana nie tylko w Dzień Zaduszny.
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W Zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny i uczestniczy w mszach, modląc się w intencji zmarłych. Istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób, mających być symbolem pamięci o zmarłych.

Obok zamieszczamy krótką relację fotograficzną.