śp. Bogdan Kołakowski

Nasz wieloletni prezes, Pan Bohdan Kołakowski był człowiekiem, którego patriotyzm, honor i umiłowanie ojczyzny jest dla naszego emigracyjnego pokolenia wzorem do naśladowania, dumą i chlubą naszej polskiej społeczności na emigracji w Wielkiej Brytanii. Polskość, duma bycia Polakiem, honor i patriotyzm Pana Bohdana Kołakowskiego były kształtowane od jego najmłodszych lat i wywodziły się z rodzinnych tradycji i historii, nieodmiennie związanych z ojczyzną, walką o jej wolność i tożsamość narodową. Pan Bohdan Kołakowski urodził się 12 lutego 1935 roku w Reginowie, pow. Baranowicze woj. Nowogródzkie. Ojciec Pana Bohdana Kołakowskiego, Julian Kołakowski, służył w legionach marszałka Piłsudskiego od 1919 roku aż do 1922, do czasu rozwiązania jego dywizji. Przeszedł całą kampanię antybolszewicką. Później przez osiem lat służył w Policji w Mławie, a następnie był leśniczym w dobrach hrabstwa Balińskich w Reginowie. Jako rezerwista został w 1939 roku powołany do wojska. Po upadku kampanii wrześniowej oddział w którym służył przedostał się do Rumunii. Z Rumunii wrócił na Kresy do żony i syna. Przez to, że był legionistą, policjantem i leśniczym został aresztowany przez NKWD i wraz z rodziną wywieziony w okolice obwodu Archangielskiego w Rosji sowieckiej. Tam, w 1941 roku zmarł z głodu i wycieńczenia. Mama Pana Bohdana Kołakowskiego wyszła ponownie za mąż, a ojczym, który brał udział w obronie Warszawy w 1939 roku, wstąpił do armii gen. Andersa. Wraz z armią gen. Andersa wyjechali z Rosji sowieckiej do Persji. Tam ich drogi się rozeszły. Ojczym walczył w Kampanii Włoskiej, pod Monte Cassino. Pan Bohdan Kołakowski wraz z matką przez Persję, Indie dotarł do Wschodniej Afryki , do Ugandy. Trafił do polskiego obozu w 1942 roku i przebywał tam do 1948. W maju 1948 przybyli do Wielkiej Brytanii aby połączyć się z ojczymem i osiedlili się w Halifax.

Po przybyciu do Wielkiej Brytanii Pan Bohdan Kołakowski uczęszczał do angielskiej szkoły do 15-go roku życia. Ciężkie warunki życiowe zmusiły go do przerwania nauki i rozpoczęcia pracy zarobkowej. W 1959 roku Pan Bohdan Kołakowski przeprowadził się do Oldham. W 1962 roku wstąpił do Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Oldham. Jednocześnie był członkiem Skarbu Narodowego, gdzie za wkład pracy i zaangażowanie otrzymał medal Skarbu Narodowego. W 1967 roku Pan Bohdan Kołakowski jako jeden z organizatorów i założycieli otwiera Dom Kombatanta i rozpoczyna w nim działalność jako kierownik, do roku 1977. SPK WB za wkład pracy odznaczył Pana Bohdana Kołakowskiego Złotą Odznaką SPK. Po przejściu na emeryturę w 2000 roku Pan Bohdan Kołakowski obejmuje funkcję prezesa Koła SPK w Oldham. Za pracę w Kole SPK Oldham został odznaczony Krzyżem SPK. Działalność Pana Bohdana Kołakowskiego to nie tylko SPK. Jest członkiem polskiej społeczności, który aktywnie udziela się w Zarządzie Polskiej Parafii w Oldham. Koło SPK, którym zarządzał Pan Bohdan Kołakowski brało i bierze czynny udział w uroczystościach państwowych Wielkiej Brytanii, w Oldham, dumnie prezentując naszą polską obecność, polską flagę i sztandar Koła. Dzięki niemu polska społeczność w Oldham cieszy się szacunkiem
i poważaniem wśród lokalnej społeczności i w kręgach Rady Miasta. To dzięki działalności Pana Bohdana Kołakowskiego władze brytyjskie przekazały dużą dotację dla Polskiego Ośrodka Katolickiego, dzięki której wyremontowano dach i okna w Ośrodku. Dawne SPK a obecnie w jego miejscu Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów, którego honorowym prezesem jest Pan Bohdan Kołakowski współpracuje z wieloma brytyjskimi organizacjami. Aby podkreślić obecność polskiej społeczności w Oldham, jej wkład w rozwój miasta, członkowie stowarzyszenia biorą udział w brytyjskich uroczystościach państwowych wraz z pocztem sztandarowym stowarzyszenia. Są to takie uroczystości jak św, Żołnierza, św. Niepodległości, 3-go Maja, Festival Remember Day, Remember Sunday. Pan Bohdan jest członkiem Stowarzyszenia Weteranów Brytyjskich. SPPW Oldham, współpracuje z Life for Life Memorial Forest. Wspólnie z Mr N. Armstrong Kersh SPK organizowało wysyłkę paczek świątecznych do polskich żołnierzy służących w Afganistanie. Pan Bohdan Kołakowski i kierowane przez niego SPK w Oldham wsparło w 2008r składką 700£ budowę pomnika Polskich Sił Zbrojnych w Arboretum, wspierało przez wiele lat finansowo i materialnie dzieci z Czarnobyla, które przybywały w okresie wakacyjnym w okolice Oldham na turnusy wypoczynkowo rehabilitacyjne. SPK w Oldham kierowane przez Pana Bohdana Kołakowskiego wspierało finansowo także przez wiele lat polskich harcerzy na Ukrainie, którzy opiekowali się grobami polskich żołnierzy poległych w I wojnie światowej. W roku 2006 pan Bogdan został odznaczony Krzyżem Sybiraków. Polska społeczność w Oldham jest wdzięczna Panu Bogdanowi Kołakowskiemu za olbrzymie zaangażowanie w pomoc i wsparcie dla przybywających do UK emigrantów z ojczyzny. Pomagał im znaleźć zakwaterowanie, pierwszą pracę, często także udzielał schronienia potrzebującym. Był zawsze gotowy nieść pomoc i wsparcie dla naszych rodaków.
W roku 2014 został odznaczony Medalem Polskiego Stowarzyszenia Pamięci Kombatantów.

O naszym honorowym Prezesie można pisać bardzo długo. Jego historia, to opowieść o człowieku niezłomnym, o wielkim patriocie, który ponad wszystko ukochał ojczyznę i rodaków. To historia Polaka, który na obcej ziemi chodził z podniesionym czołem i każdego dnia dawał świadectwo patriotyzmu swoją ciężką pracą o zachowanie polskiej kultury i historii wśród Polonii. Polaka, który szerzył nasze narodowe wartości wśród Brytyjczyków. Jego postawa była dla całej polskiej społeczności wzorem do naśladowania. My, Polacy w Oldham uważamy, że dzięki Panu Bohdanowi Kołakowskiemu możemy być dumni z przynależności do polskiej społeczności.

Pan Bohdan Kołakowski zmarł 29 lipca 2020 roku.
Pokój jego duszy.